İmar Barışı Nedir?

İmara aykırı, ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması yoluyla bu yapılara yasallık kazandırılmasıdır. Mülkiyet sorunu nedeniyle arsa gözüken yapıların, resmi olarak doğalgaz ve su bağlatamama gibi sıkıntıların önüne geçilecektir. Ülkemizde 2017 yılından önce yapılmış ve bu durumda olan tüm binalar şehir, kat büyüklüğü, metrekare gibi herhangi bir şarta bakılmadan kapsam içerisinde olacaktır.

Yapı Kayıt Belgesi Nedir?

Yapı kayıt belgesi binayı yıkılana kadar yasal hale getirmiş olur. Bu belge ile eski ise kentsel dönüşme girene kadar, yeni yapılmışsa binanın ömrü kadar, hiçbir şekilde binadan kaynaklı imar cezası ve imar kirliliği gibi cezalar verilmez.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Başvular e-devlet üzerinden veya illerinde bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerindeki ilgili birimlerden yapılmaktadır.

Başvuruda Neler isteniyor?

• E-devlet şifresi

• Geçerli bir cep telefonu numarası ve e-posta adresi

• Beyan edilecek yapının adresi

• Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri

• Toplam inşaat alanı, konutların ve işyerlerinin ayrı ayrı toplam alanları (metrekare), yapıdaki konut ve işyeri sayısı, arsa/arazinin emlak vergi birim değeri (ilgili belediyeden alınabilecek)

• Yapının bulunduğu arsanın alanı, varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (metrekare)

• Yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek)

• İmar mevzuatına aykırılığın tarif edilmesi ve yapıyı gösteren ve aykırılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf.( Fotoğrafların dosya formatının ‘jpg, jpeg veya png’ olması gereklidir.)

Kat Mülkiyetine Geçiş İçin Gerekli Belgeler (Daire Tapusu Alma)

• Yapı Kayıt Belgesi,

• Harita Ofislerinden alınacak Zemin Tespit Tutanağı,

• Harita Ofisleri tarafından Terk İşlemlerinin yapılması.

• Yapının güncel halinin bulunduğu Mimari Proje.

İmar Barışı Hakkında Detaylar

1-) İmar barışı hangi yapıları kapsar?

31 Aralık 2017’den önce yapılmış yapıları kapsar.

2-) Yapı kayıt belgesi nedir?

İmar barışı kapsamında değerlendirilmiş olan yapılar için oluşturulacak belgedir.

3-) Yapı kayıt belgesi, kalıcı imar hakkı sağlar mı?

Yapı kayıt belgesi imar açısından ekstra bir hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz. Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda, yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır.

4-) İmar barışından önce alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları ne olacak?

Yıkım kararları ve idari para cezaları varsa iptal edilecek.

5-) Yapı kayıt belgesi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlatılabilecek mi?

Evet bağlanabilecek.

6-) İmar barışı kapsamında kat mülkiyetine geçiş olacak mı?

Yapı kayıt belgesi aldıktan sonra isteyen malikler, tapuya müracaat ederek ve yapı kayıt belgesi için ödenen bedel kadar ilave ödeme (yüzde 3) yaparak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edebilecek.

7-) Başvuru yapıldığı takdirde yapı kayıt belgesi bedeli ne zamana kadar yatırılabilecek?

Bedelin 31 Aralık 2018’e kadar yatırılması gerekiyor.

😎 Hangi yapılar imar barışından faydalanamayacak?

Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar. Hazine’ye ait sosyal donatı için tahsisli arazilerdeki yapılar. 3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16’ncı maddesinde belirtilen istisnai alanlardaki yapılar faydalanamayacak.

9-) Hazine taşınmazı üzerindeki yapıların durumu ne olacak?

Hazine taşınmazının sosyal donatı için tahsisli olması hali hariç olmak üzere bu yapılar da imar barışından faydalanabilecek.

10-) Yapı kayıt belgesi ne zamana kadar geçerli?

Yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli.

11- Hazine ve 2B arazilerinde süreç nasıl işleyecek?

Tamamı yasal olmayan Hazine arazileri üzerinde ise ödemeler daha yüksek olacak. Burada Hazine arazisi rayiç bedelleri üzerinden önce yapının oturduğu arazinin bedeli ödenecek. Daha sonra diğer işlemler yapılacak. Arazi bedelleri Bakanlar Kurulu ve Hazine tarafından hazırlanacak uzun vadeli ödeme planları ile ödenebilecek. 2B’de ise arsa tapusunu alınmış ancak binasını yasallaştırmayanlar binalarını yasal hale getirebilecek.

12- Depreme dayanıklı binalar da sisteme girecek mi? Burada eleme nasıl olacak?

Mühendislik ve yapı denetim firmaları tarafından yapılan denetimde binanızın beton sınıfı eğer C-15 altındaysa imar affına dahil olamayacaksınız. Onların tamamen yıkılması söz konusu olacak.

#

Comments are closed

ADRES

Alibey Mah, Başkomutan Cad

Silivri Özel İdare İş Merkezi

No:74/27 Kat :3

34570 Silivri/İstanbul

KONUMUMUZ